ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid bedrijven

ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid bedrijven

Het Europees Sociaal Fonds levert een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De gedachte dat betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers leiden tot minder verzuim en een hogere productiviteit staat centraal. Building Human Talent brengt duurzame Inzetbaarheid graag onder de aandacht want ook voor jouw organisatie biedt dit kansen.

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont!
Duurzame inzetbaarheid helpt bij het verhogen van vitaliteit, bevlogenheid, inzetbaarheid en gezondheid van medewerkers. Van cruciaal belang voor een gezonde, winstgevende onderneming! Om van duurzame inzetbaarheid een structureel onderdeel van jouw organisatie te maken kan je gebruik maken van de ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven (2014-2020).

Wat kan Building Human Talent hierin betekenen?
Building Human Talent ondersteunt organisaties en medewerkers om wederzijds verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. duurzame inzetbaarheid en heeft hiervoor een compleet vitaliteitsprogramma ontwikkeld. Wij kunnen samen met jou een op maat toegesneden programma binnen jouw organisatie implementeren.

Building human Talent biedt professionele dienstverlening op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid:
  • Programma’s, trainingen en workshops op het gebied van duurzame inzetbaarheidsbeleid en persoonlijke ontwikkeling voor zowel management als medewerkers.
  • LoopbaanVitaalTrajecten voor individuele medewerkers onder begeleiding van een vitaliteitscoach.
  • Het verrichten van Vitaliteitsmetingen.
  • Hulp bij de aanvraag van de ESF-subsidie.

Er zijn in 2018 drie  aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is
15 miljoen euro beschikbaar. Het eerste en tweede aanvraagtijdvak zijn inmiddels verstreken. Er is nog een tijdvak waarin subsidie aangevraagd kan worden: 8 t/m 12 april 2019.

De maximale subsidie bedraagt €10.000 per project. Building Human Talent heeft de ervaring en expertise organisaties te ondersteunen bij zowel de aanvraag, de implementatie en de afhandeling van ESF-subsidie programma's.

Neem contact met ons op voor verdere informatie CONTACT

screenshot


Video


Uitgelicht