+31 (0)6 3019 2864
info@buildinghumantalent.nl

Mobiliteit

Mobiliteit

Unieke aanpak van mobiliteitsvraagstukken
Uw medewerkers zijn één van de belangrijkste pijlers van uw organisatie. Zij bepalen voor een groot deel uw bedrijfssucces. Juist daarom is het heel belangrijk om bij mobiliteitsvraagstukken samen te werken met een professionele partner: BHT. U bepaalt zelf hoe en op welk moment u ons kunt inzetten. Wij kunnen uw gehele reorganisatie van A tot Z begeleiden of u kunt ervoor kiezen om ons in te zetten voor een onderdeel van uw reorganisatie, zoals bijvoorbeeld het inrichten van een mobiliteitscentrum. Ons team bestaat uit ervaren adviseurs die snel tot de kern van een vraagstuk doordringen. Uit ervaring weten wij dat een reorganisatie grotere kans van slagen heeft als er oog is voor zowel de vertrekkende medewerkers als voor de medewerkers die door moeten: de achterblijvers. Als het afscheid op een respectvolle en integere manier wordt georganiseerd levert dit win-win op voor alle partijen.

Waar kunt u BHT voor inzetten?
Voorbereiden van uw reorganisatie. Hierbij valt te denken aan vormgeven van een sociaal plan,  het concipiëren  van een adviesaanvraag naar de ondernemingsraad, opstellen van een communicatieplan om draagvlak te creëren, managers trainen in het voeren van een exitgesprek.

Opzetten van een informatieplein. Het informatieplein heeft tot doel om de medewerkers snel te informeren:uitleg sociaal plan, rechten en plichten vanuit UWV, scholingsmogelijkheden, mogelijkheden voor coaching en training, introduceren van het mobiliteitsbureau.

Mobiliteitsdienstverlening.  Ons mobiliteitsbureau kan worden ingezet voor het vormgeven en bemannen van een mobiliteitscentrum (intern of extern).Onze dienstverlening bestaat uit individuele coaching- en loopbaanbegeleiding aangevuld met allerhande trainingen en eventueel aangevuld met de inzet van psycho-diagnostische instrumenten. Doel hiervan is dat medewerkers zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden en een beslissing kunnen nemen over hun loopbaan en hoe deze te vervolgen.

Medewerkers krijgen gedurende het volledige begeleidingstraject toegang tot het BHT Portal. Dit is een online begeleidingssysteem waarbij de focus duidelijk ligt op de intensieve en persoonlijke begeleiding tussen de coach en de medewerker gericht op de verbinding met de eigen waarden en de interactie met anderen. Belemmerende patronen in denken, voelen en doen worden hierdoor zichtbaar en kunnen doorbroken worden.

De organisatie wordt gericht bij dit proces betrokken en gedurende het volledige traject op de hoogte gehouden van de voortgang en ontwikkelingen.

Meer weten?

Iframe