+31 (0)6 3019 2864
info@buildinghumantalent.nl

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

De arbeidsdeskundige van BHT is een specialist in mens, werk en inkomen. Onze arbeidsdeskundige kent het functioneren van medewerkers in hun beroep en heeft zicht op beperkingen en stagnatiefenomenen. Tegelijkertijd weet de arbeidsdeskundige welke eisen taken en functies aan medewerkers stellen en wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als de verdien-capaciteit (tijdelijk) minder is. Hierdoor kan op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen worden beoordeeld, hersteld en vooral voorkomen.

Arbeidsdeskundigheid is nodig wanneer een medewerker te maken krijgt met ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Vaak is extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. De arbeidsdeskundige van BHT onderzoekt het resterende werkvermogen van de medewerker. Indien nodig wordt geadviseerd hoe het werk aangepast kan worden aan het werkvermogen om schade(claims) te voorkomen of te beperken.

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies
Bij ziekteverzuim wordt onderzocht welke stappen werkgever en medewerker kunnen zetten om werk te behouden of terugkeer mogelijk te maken. De volgende vragen worden beantwoord:

  • Kan medewerker re-integreren in eigen werk of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan de medewerker verrichten binnen of buiten de eigen organisatie?
  • Is er risico op een WIA-claim?

Voorlichting en advies Wet- en Regelgeving
De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel een WIA-claim te voorkomen. Werkgever en medewerker hebben beide verplichtingen. Onze arbeidsdeskundige geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Waaraan moet een re-integratieverslag (RIV) voldoen?
  • Wat wordt verwacht van werkgever en medewerker en wat kunnen zij doen bij een  meningsverschil?

Re-integratieadvies
Re-integratie is een complex proces waarbij rekening moet worden gehouden met complexe wet- en regelgeving. Onze arbeidsdeskundige betrekt ook fysieke en mentale componenten in het re-integratieproces. Uitgevallen medewerkers worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Er  wordt onderzocht of de werkgever in aanmerking komt voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen in het kader van de  re-integratie en wordt geadviseerd welke regelingen van kracht zijn indien de medewerker opnieuw verzuimt.

Meer weten?

Iframe