+31 (0)6 3019 2864
info@buildinghumantalent.nl

Arbeids- en organisatieadvies

Arbeids- en organisatieadvies

Arbeids- en organisatieadvies is een belangrijk hulpmiddel op het gebied van welzijn en functioneren van medewerkers en hun relatie met hun werkomgeving. Die omgeving kan de organisatie als geheel zijn, maar ook de afdeling waar een medewerker werkt of de collega aan de andere kant van het bureau.

De A&O-deskundige van BHT heeft een belangrijke rol bij het tot stand komen van een effectief verzuimbeleid en het begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties. De ervaring en kennis betreft mens en arbeid binnen een organisatie, zoals:

  • hoe arbeidsinhoud, -verhoudingen en -omstandigheden van invloed zijn op de psychosociale arbeidsbelasting en gezondheid van de medewerker;
  • welke verschillende vormen van weerstand (energie) bestaan in relatie tot veranderingen.

De arbeids- en organisatiedeskundige van BHT is een uitstekende adviseur op het gebied van het welzijn van de medewerkers en organisatieproblemen die een bredere aanpak nodig hebben en waarbij onder meer gedacht kan worden aan:

  • werkdruk, arbeidsbeleving en werkstress
  • advies bij samenwerkingsproblemen en conflicten
  • leeftijdsfasebewust beleid

Tot de taak van de A&O-deskundige behoort ook het uitvoeren van verzuimanalyses en het screenen van verzuimdossiers. Hierdoor wordt de problematiek zowel per individu als organisatie-breed helder en de verzuimoorzaak, -frequentie en -duur van medewerkers inzichtelijk. Afhankelijk van de uitkomsten kan vervolgens bepaald worden of een combinatie van individuele begeleiding en/of organisatie-brede verandering noodzakelijk is.

De arbeids- en organisatiedeskundige van BHT is een expert in het trainen, begeleiden en coachen van leidinggevenden in de uitvoering van hun taken met betrekking tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim, zoals:

  • gespreksvoering bij verzuimbegeleiding;
  • het herkennen en aanpakken van werkdruk en werkstress.

Meer weten?

Iframe